ชื่อไทย :

เฟินนาคราชแคระ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Davallia corniculata
   

เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะติดอยู่กับต้นไม้ หรือโขดหิน ในป่าดงดิบที่มีความชุ่มชื้น ในภาคใต้ (ข้อมูลจากคุณพูนศักดิ์) ลักษณะเหง้าทอดไปต้นไม้ หรือโขดหิน แตกแขนง มีสีน้ำปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนก 3 ชั้น เรียงตัวอยู่ห่าง ๆ กัน อับสปอร์อยู่ปลายใบ

จากข้อมูลของคุณพูนศักดิ์บอกว่าเป็นเฟินนาคราชแคระ ขนาดจะเล็กกว่าที่เห็นทั่วไป 1-2 เท่า