สกุล Araiostegia  

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Araiostegia imbricata
   
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย โขดหิน ในป่าดงดิบที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 900-1,300 เมตร ลักษณะเหง้าเลื้อย สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-5 ม.ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม เหง้าไม่เลื้อยแนบติดกับวัสดุที่อาศัยอยู่ ทำให้รากที่ใช้ยึดเกาะค่อนข้างยาว เป็นเส้นแข็ง ลักษณะรูปใบคล้ายเฟินผักชี เป็นแบบ Pinnae มีได้ถึง 10 คู่ ก้านใบยาวประมาณ 40-55 ซ.ม. ใบยาวประมาณ 15-20 ซ.ม. อับสปอร์เกิดระหว่างแฉกของใบ เฟินชนิดนี้พบได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย