ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Davallia mariesii
   
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะติดอยู่กับต้นไม้ หรือโขดหิน ในป่าตามยอดเขาสูง ลักษณะเหง้าเลื้อยมีขนสีขาวปกคลุมที่ปลายเหง้า จากทั้งจะเปลี่ยนเป็นสีทอง รูปใบเล็กกะทัดรัด กว้างประมาณ 5 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม. อับสปอร์เกิดตรงรอยเว้าของใบ เฟินชนิดนี้อาจพักตัวในหน้าแล้ง
 
เฟินต้นนี้พบที่ยอดเขาแห่งหนึ่งใน อ.อุ้มผาง