ชื่อไทย :

เฟินนาคราชฟิจิ

ชื่อสามัญ :

Rabbit's foot fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Davallia fijeenis plumosa
   
เฟินชนิดนี้ไม่ใช่เฟินท้องถิ่นของไทย ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบหมู่เกาะทะเลใต้ จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะใบคล้ายเฟินนาคราชใบละเอียด เหง้ามขนสีเทาปนน้ำเงินคล้ายขากระต่าย สวยงามมาก ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก เครื่องปลูกอาจใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูง หรือใช้กาบมะพร้าวสับก็ได้