ชื่อไทย :

เฟินนาคราชใบหยาบ ว่านนาคราช

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Davallia Solida
   
พบในป่าทางภาคตะวันออก และทางใต้ของประเทศไทย จัดเป็นเฟินอิงอาศัย เลื้อยไปตามต้นไม้ โขดหิน หรือพบตามพื้นดินที่ร่นซุย เหง้ามีเกล็ดสีเทา หรือน้ำตาลไหม้ปกคลุม บางครั้งปลายเหง้ามีสีขาว มองดูเฝิน ๆ คล้ายงู เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1.5 ซ.ม. ก้านใบยาว ลักษณะใบเป็นรูปสามเหลี่ยม สปอร์เกิดบริเวณปลายใบ การปลูกอาจปลูกในกระถางที่ใช้ดินผสมเครื่องปลูกหยาบ ๆ เช่น กาบมะพร้าว หรืออิฐมอญก้อนเล็ก ๆ เฟินชนิดนี้อาจพักตัวในฤดูแล้ง เหง้าแก่ของเฟินชาวบ้านใช้เป็นสมุนไพรแก้พิษงู หรือแมลงกัดต่อย บ้างอาจใช้เป็นเครื่องรางป้องกันงู และแมลงมีพิษได้