ชื่อไทย :

เฟินปลายมน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Humata heterophylla sp
   
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเลื้อยเหง้าน้ำตาล ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว มีรอยหยักตลอดทั้งใบ มีขนสีแดงปกคลุมสวยงาม ใบที่เกิดสปอร์มีความหยักเหมือนฟันเลื้อย อัปสปอร์เป็นแผ่นเล็กตามปลายของรอยหยัก