ชื่อไทย :

เฟินปลายมน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Humata heterophylla
   
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะติดอยู่กับต้นไม้ หรือโขดหิน ในป่าดงดิบที่มีความชุ่มชื้น พบในภาคใต้ของประเทศไทย ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว มีขนสีแดงปกคลุมสวยงาม ใบที่เกิดสปอร์มีความหยักเหมือนฟันเลื้อย อัปสปอร์เป็นแผ่นเล็กตามปลายของรอยหยัก