ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Davallia trichomanoides sp.
   
เป็นเฟินอิงอาศัย ตาทต้นไม้หรือโขดหิน พบในป่าดงดิบทางภาคเหนือ ลักษณะเหง้าสีเขียวอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ม.ม. มีขนสีทองปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนก 3 ชั้น ใบยาวประมาณ 10 ซ.ม. ใบอ่อนสีส้ม อับสปอร์เกิดที่ปลายใบ เฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงในกรุงเทพฯค่อนข้างยาก