ชื่อไทย :

โชนใหญ่ กดเกี๊ยะ

ชื่อสามัญ :

Bracfen

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pteridium oguinum (cinn.) kukm ssp. caudatum Dinin
เป็นเฟินดิน เหง้าเลื้อยอยู่ใต้ดิน มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ก้านสีน้ำตาลอมแดง ยาวได้ถึง 2 เมตร ใบเป็นแบบ Tripinnate รูปใบกว้างยาวได้ถึง 1 เมตร อัปสปอร์เกิดที่ใบใบบริเวณก้านของใบย่อย เฟินชนิดนี้พบได้ตามภูเขาสูง โดยเฉพาะทางเหนือ และอีสาน เป็นเฟินที่พักตัวในฤดูร้อน เฟินชนิดนี้ชาวบ้านนำยอดอ่อนมาดองกินกัน