ชื่อไทย :

เฟินปีกค้างคาว, โชนใบอ่อน

ชื่อสามัญ :

Bat' s wing fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Histiopteris incisa (Thumb.) J. smith
เป็นเฟินดิน เหง้าเลื้อยอยู่ใต้ดินหรือบนดิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ม.ม. ลักษณะเหง้ามีขนสีทองปกคลุม ใบเป็นแบบใบประกอบขนนก 2 ชั้น ใบสีเขียวอ่อน ก้านใบสีน้ำตาลหรือม่วง อัปสปอร์เกิดบริเวณขอบใบ บนได้ตามป่าดงดิบทั่วในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเ ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเฟินที่ปลูกเลี้ยงในเมืองได้ดี