ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Cibotium glaaucum
พบได้ในป่าดงดิบ ที่มีความชุ่มชื้น จัดเป็นเฟินดิน มีลำต้นสูง รูปเฟินต้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุทธิศักดิ์ จากฮาวาย