สกุล Dipteris
   

 

ชื่อไทย :

บัวแฉก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Dipteris conjugata

ลักษณะเหง้าเลื้อยสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 1.5 ซ.ม มีขนสีน้ำตาลเข้มปกคลุม ก้านใบแข็งเป็นมันสีเหลือง ยาวได้ถึง 2เมตร เมื่อเริ่มแก่จะกลายเป็นสีน้ำตาล ใบจับแล้วสากมือ ลักษณะใบแยกออกจากก้านเป็นสองข้าง ในแต่ละข้างแตกเป็นแฉกได้หลายแฉก ขอบใบหยักตลอดทั้งใบ ด้านหลังใบเป็นสีเขียวเหลือบขาว เส้นใบนูนเห็นได้ชัดเจน ใบกว้าง 20-50 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นเส้นเล็กๆ ทั่วทั้งใบไม่สม่ำเสมอ

เฟินชนิดนี้พบในบนภูเขาสูงที่มีความชื้นสูงตลอดปี ตั้งแต่ระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป พบในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป

ปลูกเลี้ยงในภาคกลางค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องการความชื้นสูง ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่นความกดอากาศด้วย