ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Diacalpe aspidioides
เป็นเฟินดิน พบเห็นได้ทั่วไปตามป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ขึ้นในที่มีอินทรีย์วัตถุสูง ลักษณะเหง้าตั้งตรง ใบเป็นแบบ Pinnae โคนก้านสีแดงเล็กน้อย อัปสปอร์เรียงเป็นแถวใต้ใบ