ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Dryopteris sp.
เป็นเฟินดิน พบได้ในป่าที่เป็นภูเขาสูงทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เหง้าตั้งตรงค่อนข้างใหญ่มีขนสีทองจนถึงน้ำตาลเข้มเป็นมัน ใบเป็นแบบประกอบขนนก ก้านใบอ่อนสีแดง แล้วค่อยๆ กลายเป็นสีเขียว ก้านใบยาว 50-80 ซ.ม. ความกว้างของใบทั้งหมด 30-50 ซ.ม. สีของใบในระยะเริ่มแรกเป็นสีส้ม จากนั้นค่อยๆ กลายเป็นสีเขียว อับสปอร์เรียงเป็นระเบียบเต็มหลังใบ