ชื่อไทย :

-


ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tectaria fimbriata
เป็นเฟินดิน เหง้าสั้นตั้งตรงมีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนก ก้านใบยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาล ยาวประมาณ 15-30 ซ.ม. ใบกว้างประมาณ 5-10 ซ.ม. ยาว ประมาณ 20 ซ.ม. ใบหนา สีเขียวอ่อน เส้นเส้นใบสีดำได้ชัดเจน อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ