ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Stigmatopteris heterophlebia
เป็นเฟินอิงอาศัยตามต้นไม้ หรือตามหินที่มีความชื้น ลักษณะเหง้าเลื้อย มีขนที่ต้ำตาล และน้ำตาลแก่ปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ซ.ม. ก้านใบสีเขียว ยาวประมาณ 15 ซ.ม. มีครีบอยู่ที่ก้านใบตลอดทั้งใบ โดยมีความกว้างด้านละประมาณ 0.5 ซ.ม. ส่วนเว้าของใบไม่ถึงก้านใบ ส่วนกว้างของใบประมาณ 20-30 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วหลังใบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ม.ม.