ชื่อไทย :

เฟินใบสาเก, กูดกวาง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tectaria variolosa
เป็นเฟินดิน พบเห็นได้ทั่วไปบริเวณที่มีความชื้นตามป่าดงดิบทั่วเมืองไทย ก้านใบยาวได้ถึง 0.5 เมตร ที่โคนก้านมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ลักษณะใบเหมือนกับใบสาเก ยาวประมาณ 15-30 ซม. กว้าง 5-15 ซม. เคยพบเห็นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ใบใหญ่กว่าในรูปมาก สปอร์เกิดทั่วไปที่ใต้ไม่ค่อยเป็นระเบียบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก แต่โดยทั่วไปไม่ค่อยเห็นนำมาทำเป็นไม้ประดับ