ชื่อไทย :

กูดแต้ม, กูดแก้ว, กูกหก, กูดหัวเหล็ก, เซ็งเขี่ยตู่


ชื่อสามัญ :

Tectaria polymorpham

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tectaria variolosa
เป็นเฟินดิน เหง้าสั้นตั้งตรงมีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนกปลายคี่รูปไข่ แกนใบมีขนสีน้ำตาล ยาวประมาณ 30-80 ซ.ม. ใบกว้างประมาณ 5-10 ซ.ม. ยาว ประมาณ 20 ซ.ม. แผ่นใบบาง เห็นเส้นร่างแหได้ชัดเจน เส้นกลางใบย่อยมีขน เส้นใบย่อยยาวประมาณ 2.5 ซ.ม. อับสปอร์อยู่บนเส้นใบในช่องร่งแห เยื่อหุ้มกลุ่มสปอร์มีขน เฟินชนิดนี้พบได้ทุกภาค ขึ้นไหล่เขาในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา