ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tectaria maingayi
เป็นเฟินดิน เหง้าตั้งตรง สูงประมาณ 30-60 ซ.ม. ที่เหง้าและโคนใบมีขนสีน้ำตาลแก่ปกคลุม ก้านใบยาว 15- 20 ซ.ม. ใบเป็นใบแบบประกอบขนนก ลักษณะช่องว่างระหว่างใบจะเป็นแผ่นใบเชื่อมกัน ใบค่อนข้างหนา ใบประกอบส่วนใหญ่มีเพียง 1-2 พู อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ เฟินชนิดนี้พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย