ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Dryopteris neochrysocoma
เป็นเฟินดิน มีรากเป็นกลุ่มก้อน เหง้าตั้งตรง โคนก้านมีขนสีดำประปราย ก้านใบยาว 8-14 ซ.ม. ลัษณะใบเป็นแบบ pinnae มีได้ถึงได้ 25 คู่ ใบคู่ล่างลู่ลงทำให้รูปใบทั้งหมดดูเหมือนลูกศร อับสปอร์เกิดเยื้องกันใกล้เส้นใบจนเกือบถึงปลายใบเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณกว้าง 0.2 ซ.ม. พบได้ตามที่ลาดเขาในป่าดงดิบทางภาคเหนือ ต้นนี้พบที่อุ้มผาง