ชื่อไทย :

เฟินปีกแมลงทับ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน เฟินชนิดนี้ชอบอากาศร้อนชื้น ใบสีเขียวเหลือบน้ำเงินเหมือนกับเฟินแววแมลงทับ ถ้าปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก วางไว้ในที่ร่มครึ้มสีสันจะสวยงามมาก