ชื่อไทย :

-


ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Diplazium proliferum
เป็นเฟินดิน ส่วนใหญ่พบใกล้แหล่งน้ำ หรือที่มีความชื้นสูง พบในป่าดงดิบในภาคเหนือและภาคตะวันออก ลักษณะสีเขียวเหง้าตั้งตรงอวบน้ำ รากสีเขียวอวบน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซ.ม. โคนก้านตุ่มสีน้ำตาล ก้านมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ใบเป็นแบบใบประกอบขนนกชั้นเดียว ใบด้านล่างสุดเอียงทำมุม 45 องศากับก้านใบ ใบยาวประมาณ 15-20 ซ.ม. อับสปอร์ เกิดเป็นเส้นสั้นๆ ทำมุม 45 องศากับเส้นใบ