ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Quercifilix zeylanica
เป็นเฟินดิน พบได้ในป่าดิบชื้น ที่ระดับความสูง 500-1,000 ม. ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกของไทย บริเวณที่เป็นหินผุ ลักษณะเหง้าสั้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 - 2 ม.ม.ใบเกิดรอบๆ เหง้าเป็นวงกลมแบบรังนก ก้านสีดำ หรือน้ำตาลแก่ ก้านใบยาว 1 - 2 ซ.ม. ใบยาว 3 - 5 ซ.ม. ใบที่เกิดสปอร์เล็กประมาณ 2-3 ม.ม.ก้าน และใบจะตั้งตรง อับสปอร์เกิดทั่วทั้งใบ เฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงได้าได้ไม่ยาก