ชื่อไทย :

-


ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Diplazium sanctae
เป็นเฟินดิน เหง้าตั้งตรงมีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นแบบ Pinnate เมื่อโตเติมที่ ก้านใบยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. รูปใบเหมือนปีกนก ขึ้นสลับกัน ใบยาวประมาณ 4-6 ซ.ม. กว้างประมาณ 2-4 ซ.ม. ยาว อับสปอร์เกิดเป็นเส้นทำมุมกับเส้นใบ พบตามริมน้ำในป่าดงดิบทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 800-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล