ชื่อไทย :

เฟินแม่ลูกอ่อน


ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tectaria simomsii
เป็นเฟินดิน เหง้าตั้งตรงมีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนก เมื่อโตเติมที่ ก้านใบยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. ใบยาวประมาณ 15 ซ.ม. กว้างประมาณ 10 ซ.ม. ยาว อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ เฟินชนิดนี้เกิดตาที่ใบและเจริญเติบโตเป็นต้นได้