ชื่อไทย :

-


ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tectaria subebenea
เป็นเฟินดิน เหง้าสั้นตั้งตรงมีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนก มีใบย่อย ก้านใบยาวประมาณ 50-100 ซ.ม. โคนก้านมีขนสีน้ำตาล ใบยาวรวมประมาณ 30-60 ซ.ม. ใบกว้างรวมประมาณ 30-50 ซ.ม. ใบย่อยกว้างยาวประมาณ 5x15 อับสปอร์เกิดทั่วบริเวณปลายใบ พบใกล้ๆ น้ำ ในป่าดิบชื้น ต้นนี้ถ่ายภาพมาจากแม่กลองใหญ่ อ.อุ้มผาง