ชื่อไทย :

กูดขาบ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Didymochlaena truncatula
เป็นเฟินดิน มีรากเป็นกลุ่มก้อน เหง้าตั้งตรง ก้านใบมีขนสีทองปกคลุม ก้านใบยาวได้ถึง 70 ซ.ม. ใบเป็นแบบ bipinnate อับสปอร์เกิดเป็นขีดยาวประมาณ 2 ม.ม. พบได้ตามที่ราบเชิงเขาในป่าดงดิบที่มีใบใบทับถม พบเห็นได้ทุกภาคของประเทศไทย