ชื่อไทย :

เฟินพัทยา


ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tectaria vesta
เป็นเฟินดิน เหง้าสั้นตั้งตรงมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ่ก้านใบมีครีบตลอดความยาวของก้าน ใบแข็งหนา มีสีเหลืองที่กลางใบ ใบยาวได้ประมาณ 80 ซ.ม. ใบที่สร้างสปอร์ค่อนข้างเล็ก อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ