สกุล Elaphoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphoglossum angulatum
ลักษณะเหง้าเลื้อนยาวไปตามต้นไม้หรือโโขดหินที่มีความชื้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 ม.ม. มีเยื่อบางๆ สีน้ำตาลปกคลุม ใบที่ออกจากห่างทิ้งระยะห่างประมาณ 3-5 ซ.ม. ก้านใบยาวประมาณ 5 ซ.ม. ใบ Sterrile ยาวได้เกือบ 1 ฟุต เส้นกลางใบเป็นสันนูน สำหรับใบที่เกิดสปอร์ จากข้อมูลในหนังสือ Frora of Thailand ยังไม่พบเห็น จากรายงานพบที่เขาหลวง จ. นครสีธรรมราช แต่จากรูปที่เห็นถ่ายมาจาก ป่าอุ้มผาง จ. ตาก ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร