วงศ์ ELAPHOGLOSSACEAE
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphoglossum christinae
ลักษณะเหง้าเลื้อสั้นๆ มีขนสีทองปกคุลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซ.ม. ใบสีเขียวเข้ม เหลือบน้ำเงินยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. กว้าง 2-3 ซ.ม. ก้านใบเป็นสันกลมสีเขียวอ่อนตัดกับใบสีเขียวเข้ม ยาวประมาณ 5 ซ.ม. ใบสปอร์จะค่อนข้างเล็ก หนา อับสปอร์สีน้ำตาลเกิดเต็มหลังใบ พบได้ใบป่าดงดิบทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 600-1,100 ม. จากระดับน้ำทะเล