สกุล Elaphoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphoglossum conspersum
เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าเลื้อยสั้น ก้านเป็นสันนูน ก้านสีเขียวอ่อน ยาวประมาณ 5 ซ.ม. ใบยาวรวมก้าน 30-40 ซ.ม. ใบสปอร์จะค่อนข้างเล็ก หนา อับสปอร์สีดำเกิดเต็มหลังใบ พบได้ใบป่าดงดิบทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 500-1,100 ม. จากระดับน้ำทะเล