สกุล Elaphoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphoglossum dumrongii
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเหง้าค่อยๆ เลื้อยไม่ยืดยาว ที่เหง้าและโคนก้านใบมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบยาวเรียว ประมาณ 7-16 ซ.ม. กว้าง 1-2 ซ.ม. ด้านหลังของใบมีขนสีขาวปกคลุม ใบที่เกิดสปอร์จะเล็กเรียว สปอร์เกิดเป็นแผ่นด้านหลังใบ เฟินชนิดนี้ขึ้นตามต้นไม้และผาหินที่ชุ่มชื้นมีมอสปกคลุม พบในป่าดงดิบชื้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูกระดึง) ภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,100 - 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล