สกุล Elaphoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphaglossum metalicum
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดิบชื้นทางอเมริกาตอนใต้ ต้นนี้มาจากเปรูครับ ลักษณะก้านใบประมาณ 5 ซ.ม. ส่วนก้านจากเหง้ามาประมาณ 1 ซ.ม. เป็นสีดำ ใบยาวประมาณ 15- 20 ซ.ม. สีเขียวเข็มเป็นมันคล้ายสีแมลงปีกแมลงทับ สวยงามมาก เหง้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซ.ม. มีขนสีทองปกคลุม