สกุล Elaphoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphoglossum tonduzii1
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดิบ ป่าสนเขา ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะนออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 900 เมตร จากระดับน้ำทะเลขขึ้นไป ลักษณะเหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 ซ.ม. มีขนสีทองปกคลุม ก้านใบสีเขียวเข้ม บางครั้งอาจมีสีเหลือน้ำเงิน ยาวประมาณ 5 ซ.ม. ใบยาว 10-15 ซ.ม. กว้าง 2.5-3.5 ซ.ม. ใบที่เกิดสปอร์จะเล็กเรียว อับสปอร์เกิดเป็นแผ่นสีดำด้านหลังใบ ปลูกเลี้ยงใน กทม. ค่อยข้างยาว