สกุล Elaphoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

Stag'stong fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphoglossum crassifolium
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย มองดูเหมือนกับพวกเฟินสกุล Pyrrosia ลักษณะเหง้ามีเป็นขนสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างยาวปกคลุม ก้านใบยาว 10-15 ซ.ม. ใบเป็นแบบ entire สีเขียวเข้ม ค่อนข้างหนา ความยาวของก้านใบรวมกับใบอาจยาวได้ถึง 45 ซ.ม. พบได้ในป่าที่ร่มครึ้ม หรือริมลำธาร รูปนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณสิทธิศักดิ์ ที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่ฮาวาย นอกจากนี้ยังได้รับความกรุณาเฟินที่เป็นต้นมาด้วย ซึ่งตอนนี้กำลังประคบประหงมอยู่ ถ้ารอดก็จะได้เห็นอะไร ๆ ที่ชัดเจนว่านี้