เป็นพืชที่ถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดกับเฟิน ในประเทศไทยมีอยู่ชนิดเดียวคือหญ้าถอดปล้อง อยู่ในสกุล Equisetum
   
 

ชื่อไทย :

หญ้าถอดปล้อง, หญ้าเงือก, หญ้าหูหนวก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Equisetum debile
พบได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ พบได้ตามภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ปัจจุบันพบค่อนข้างยาก เป็นพืชที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการมากนักจากดึกดำบรรพ์ เหง้าอยู่ใต้ดิน ใบเป็นปล้องยาวได้ถึง 1 เมตร ลักษณะเป็นปล้องประมาณ 8-25 ข้อ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-7 มม. ที่รอยต่อของข้อมีขนสีน้ำตาลรอบๆ ข้อ ปลูกเลี้ยงไม่ยาก ชอบแสงแดดจัด