เฟินในวงศ์นี้ชาวบ้านเรียกว่า "โชน" มีอยู่ 2 สกุล คือ Dicranopteris และ Gleichenia(โชนใบเล็ก) เฟิน ทั้ง 2 สกุลนี้ เป็นเฟินดินทนแดด ชอบขึ้นตามชายเขาลาดชัน ความชื้นสูง แสงแดดจัด เฟินพวกนี้ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็อย่างดี ลักษณะลำต้นเป็นเหง้าเลื้อยไปตมพื้นดิน มีขน ก้านไบแตกเป็น 2-3 ง่าม เฟินทั้ง 2 สกุลมีลักษณะคล้ายกัน ยังไม่เคยเห็นมีการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ