ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Grammitis hirtella
   
เฟินชนิดนี้พบได้ตามป่าดิบเขา หรือป่าดงดิบชื้น มีไอน้ำในอากาศมาก ลักษณะเหง้าเป็นเหง้าสั้น ลักษณะใบค่อนข้างหนา ใบในขณะที่ยังอ่อนอยู่จะเป็นขนสีขาวปกคลุม และขนจะค่อยๆเปลียนเป็นสีทองสีทองขึ้นหนาตลอดทั้งใบความกว้างของใบประมาณ1-2 ซ.ม. ยาว 5-10 ซ.ม. อับสปอร์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. เกิดขึ้นทั่วทั้งใบ ปลูกเลี้ยงให้งดงามค่อนข้างยากเพราะต้องการความชื้นสูง และบรรยากาศที่ค่อนข้างเย็นสบาย