ชื่อไทย : -

ชื่อสามัญ : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichomanes birmanicum

พบกระจายพันธุ์ทั่วประเทศไทย ในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง เช่น ดอยอินทนนท์ เขาสอยดาว เขาหลวง พบขึ้นตามต้นไม้ หรือโขดหิน หรือบริเวณน้ำตก เป็นเฟินที่หายาก และปลูกเลี้ยงในเมืองไม่ค่อยได้เพราะต้องการความชื้นสูงมาก ลักษณะใบค่อนข้างบาง ก้านยาว 10 - 15 ซ.ม. ใบประกอบมี 10-15 ใบ เหง้ายาวสีดำเลื้อย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. สปอร์เกิดที่ปลายใบ