ชื่อไทย : -

ชื่อสามัญ : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Didymoglossum exiguum

        เฟินพบกระจายพันธุ์ทั่วประเทศไทย ในป่าดิบเขา หรือป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง  มีละอองน้ำอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวอยู่เกือบตลอดเวลา เช่นดอยผ้าห่มปก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยหัวมด ภูหลวง ภูเมี่ยง เขาใหญ่ เขาหลวง ฯลฯ พบขึ้นตามต้นไม้ หรือโขดหิน หรือบริเวณน้ำตก เป็นเฟินที่หายาก และปลูกเลี้ยงในเมืองไม่ค่อยได้เพราะต้องการความชื้นสูงมาก ลักษณะใบค่อนข้างบางมาก เหง้าสีดำเลื้อย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. สปอร์เกิดที่ปลายใบ