ชื่อไทย : -

ชื่อสามัญ : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Meringium holochilum

พบกระจายพันธุ์ทางภาคใต้ ภาคตะวันตก ในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง เช่น เขาสอยดาว เขาหลวง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นต้น พบขึ้นตามต้นไม้ หรือโขดหิน หรือบริเวณน้ำตก เป็นเฟินที่หายาก และปลูกเลี้ยงในเมืองไม่ค่อยได้เพราะต้องการความชื้นสูงมาก ลักษณะใบค่อนข้างบาง เมื่อโดนน้ำจะใสเป็นมัน ก้านยาว 2-4 ซ.ม. ใบประกอบมี เหง้ายาวสีดำเลื้อย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. สปอร์เกิดที่ปลายใบ