ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Linsaea odrata
เป็นเฟินดิน เกิดตามหน้าผาดิน หรือชายเขา บางครั้งพบที่เป็นดินทราย ที่มีร่มเงา เงห้าสั้น เลื้อยใต้ดิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.2 ม.ม. ใบเป็นแบบ pinnate ก้านยาว 10-15 ว.ม. ใบมีได้ถึง 20 คู่ อับสปอร์เป็นวงกลมตามขอบใบกว้าง 1.5 ม.ม. พบในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ