เฟินสกุลนี้มีเพียงชนิดเดียวในประเทศไทยคือ เฟินผักช
   
 

ชื่อไทย :

เฟินผักชี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Sphenmeris chusang
เป็นเฟินดิน เกิดตามหน้าผาดิน หรือชายเขา ที่มีแสงแดดจัด หรือร่มเล็กน้อย ก้านใบยาวปาะมาณ 30 ซ.ม. ใบกล้าวประมาณ 10 -35 ซ.ม. ใบมีลัฏษณะละเอียดอ่อนคล้ายผักชี สปอร์เกิดที่ปลายใบ ใบใช้ตัดฟ้อกย้อมได้ดี ในประเทศไทยพบมากทางภาคเหนือ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก