สกุล Lomariopsi

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lomariopsi sp.
พบได้ในป่าดงดิบชื้นภาคใต้ ภาคตะวันออก เหง้าสีเขียว มีขนสีน้ำตาลแกปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางของเหง้าประมาณ 0.5-1 ซ.ม. เลื้อยไปตามต้นไม้ โขดหิน หรือพื้นดิน ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnatfid สีเขียวเข้ม หนา เส้นใบตามแนวขวางเป็นสันนูนเล็กๆ ตลอดใบทำให้ใบดูสากมือ ใบกว้างโดยรวมประมาณ 15 ซ.ม. ยาว 20-25 ซ.ม. ใบอ่อนเป็นสีส้มสด ก้านใบยาวประมาณ 5 ซ.ม. ความยาวของใบรวมก้านประมาณ 30 ซ.ม.