ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis sp.

ลักษณะเหง้าเลื้อยมีเกล็ดสีเทา-น้ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-6 ม.ม. เลื้อย ไปตามโขด หินหรือต้นไม้ ใบ Sterile frond มี 2 คู่ สีเขียวเข้ม มีความหนาขอบใบหยัก แผ่นใบลอนคลื่น อย่างเห็นได้ชัด ก้านใบยาวประมาณ 15 ซ.ม. ความยาวรวมทั้งใบและก้าน ประมาณ 20 ซ.ม. ความกว้างของใบแต่ละใบประมาณ 5-10 ซ.ม. รวมความกว้างของใบทั้งหมดประมาณ 20 ซ.ม. ส่วนใบที่เกิดสปอร์ยังไม่เคยเห็นครับ เฟินชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดที่ฟิลิปปินส์