ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis sp.

ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม. ก้านใบยาวประมาณ 5 ซ.ม. ใบมี 3 คู่ ใบแต่ละด้านออกเยื้องกัน กว้างประมาณ 3-5 ซ.ม. ยาว 5-10 ซ.ม. ปลายใบยาว-ใหญ่ กว้างประมาณ 5 ซ.ม. ยาวได้ถึง 15 ซ.ม. ลักษณะเส้นใบกับก้านใบเป็นร่องทำให้มองเห็นใบเป็นคลื่น ใบที่เกิดสปอร์จะเล็กเรียวกว่า อับสปอร์สีน้ำตาลเกิดเป็นแผ่นทั่วใบ เมื่อแก่จะกลายเป็นสีดำ ไม่ทราบแหล่งที่มา