ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis sp.

จัดเป็นเฟินดิน ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม. ก้านใบอวบน้ำยาวประมาณ 20 ซ.ม. โคนก้านใบมีแถบสีเหลืองยาวไปตามก้านใบยาวประมาณ 3-5 ซ.ม. ใบเป็นแบบ Pinnate มีขอบหยักที่ใบเล็กน้อย ใบที่เกิดสปอร์ค่อนข้างตั้งตรง เล็กและมีความหนา อับสปอร์หนาเกิดคล้ายรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าต่อกันตลอดทั้งใบ