ชื่อไทย :

กูดบ้ง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis sinensis var. costaluta

ลักษณะเหง้าตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างได้มากกว่า 5 ซ.ม. ใบเป็นแบบ Pinnae ลักษณะใบมี 2 ประเภท คือใบ sterile front และใบ Fertile front (ใบเกิดสปอร์) ใบ sterile front ยาวได้ 30 -90 ซ.ม. ส่วนใบ Fertile front ยาวประมาณ 25-45 ซ.ม. ตั้งตรงเล็กและสั้นกว่า อัปสปอร์เกิดเป็นแผ่นสีดำทั้งใบ ใบ Sterile front แตกต่างจาก Bolbitis sinensis var. sinensis ตรงที่ ส่วนใบที่อยู่ล่างสุดจะเกิดใบในทางขวางข้างละ 3 ใบเหมือนกับปีกนก

เฟินชนิดนี้ที่ปลายใบ sterile front เกิดตาแตกเป็นต้นใหม่ได้

ขึ้นตามพื้นดินที่มีใบไม้ทับถม หรือตามโขดริมน้ำ บางครั้งพบได้ตามต้นไม้ พบได้ในป่าดงดิบทางภาพเหนือ ดอยสุเทพ ทุ่งแสลงหลวง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตร