ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis deltigera

ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียวอวบน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม. มีขนสีทองสั้นขึ้นรอบเหง้า มีเส้นสีขาวความกว้างประมาณ 1-2 ม.ม. ลากผ่านตามความยาวของเหง้าทั้งสองด้าน. ก้านใบยาวประมาณ 30-100 ซ.ม. ใบมี 6-9 คู่ ลักษณะใบเรียว ปลายแหลม ขอบใบหยักละเอียด จับแล้วสากมือใบแต่ละด้านออกเยื้องกัน กว้างประมาณ 3-5 ซ.ม. ยาว 5-10 ซ.ม.

พบในป่าดงดิบ หรือตามลำธารในป่า ทางภาคเหนือเช่นจังหวัดลำปาง ตาก พิษณุโลก แพร่ ทางภาคกลางจังหวัดนครนายก