สกุล Lomariopsi

ชื่อไทย :

กูดสำมะเท็ง, กูดแดง

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lomariopsi farrari
พบได้ในภาคใต้ ภาคตะวันออก สวนเก่าๆ ในเขตภาคกลาง ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnatfid ใบกว้าง 1-3 ซ.ม. ยาว 2.5-5 ซ.ม. แตกเป็นคูได้ ถึง 20 คู่ ใบกว้างยาวโดยรวมประมาณ 10x40 ซ.ม. ใบอ่อนเป็นสีส้มสด ก้านใบยาวได้ถึง 50 ซ.ม. ลักษณะเหง้าสีเขียว มีหนามเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางของเหง้าประมาณ 0.3-0.6 ซ.ม. เลื้อยไปตามต้นไม้ โขดหิน หรือพื้นดิน เฟินชนิดนี้นำยอดมารับประทานได้